Logo Witonia

News

News zdjęcie id 280

Sesja Rady Gminy Witonia

Porządek posiedzenia:

1.  Otwarcie sesji Rady Gminy.
2.  Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.  Przyjęcie porządku obrad.
4.  Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.
5.  Zapytania i wnioski.
6. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
7.  Przyjęcie sprawozdania z działalności GOKSiR za 2018 rok oraz zamierzenia na 2019 rok.
8.  Przyjęcie sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej w Witoni za 2018 rok oraz zamierzenia na 2019 rok.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu Klubu "Senior+" w Witoni oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie "Senior+" i zasad kwalifikowania uczestników.
10. Przyjęcie informacji o dodatkach mieszkaniowych za 2018 rok.
11. Przyjecie sprawozdania z wykonania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia G.P.P. i R.P.A. na 2019 r.
13. Przyjęcie sprawozdania z wykonania zadań GOPS za 2018 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia bądź nie wyrazenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków na  fundusz sołecki.
15. Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkole podstawowej.
16. Wysłuchanie informacji kierownika GOPS o działaniach podejmowanych w 2018 r. wobec dłużników alimentacyjnych mających na celu m.in. skuteczne pozyskiwanie środków z tytułu zwrotu przez dłużników alimentacyjnych kwot należnych budżetowi gminy i państwa.
17. Wysłuchanie informacji o realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019 - 2032.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
20. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego działajacych na terenie gminy Witonia oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Witonia.
22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Witonia.
23. Podjęci uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do nieodpłatnego nabycia w trybie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Witoni stanowiącej działkę nr 404/4.
24. Zakończenie obrad.
                                                                                                       
Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                                 Dariusz Kowalczyk

Wójt gminy zaprasza

Mirosław Włodarczyk

Godz.przyjęć interesantów:

w godz. pracy urzędu 730-1530 

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.